לקוח נחמד, לקוח נכבד, לחץ כאן, על מנת למלא הזמנת עבודה, /תעודת הזמנה, לאחר מכן, תועבר לדף התשלומים..