חנות למוצרי עבודה בגובה ציוד עבודה בגובה

 
 
 
שעתיים ראשונות השכרת משאית מנוף סל
עד 30 ק"מ מצומת גהה
+ עבודות הנפה

1,200  + מע"מ
עד 20 מטר גובה


 
לתשלום    1404
כולל מע"מ עד 6 תשלומים ללא ריבית 

 
שעת מנוף נוספת או חלק ממנה
400 + מע"מ

 
לתשלום 468 כולל מע"מ
קורס עבודה בגובה
קורס עבודה בגובה עבור משתתף אחד 250 + מע"מ סה"כ 293 כולל לתשלום 293 כולל מע"מ
לתשלום עבור 2 משתתפים 585 כולל לתשלום 750 עבור 3 משתתפים סה"כ 877.5לתשלום 1,000 + מע"מ סה"כ 1,170

 


רתמת עבודה בגובה
300 + מע"מ סה"כ 351

 
לתשלום 
351 כולל מע"מ

 
 
   
לתשלום 175 כולל מע"מ עבור חבל מיקום ותמיכה
 
לתשלום 175 ש"ח כולל  מע"מ עבור חבל מיקום ותמיכה
 
קו חיים אופקי 
"מימין לשמאל" זמני
עד 20 מטר.
עלות 400 + מע"מ
סה"כ 468 ש"ח כולל מע"מ


 
לתשלום עבור קו חיים 468 כולל מע"מ
 
קו חיים אנכי 10 מטר, שעובד מלמעלה למטה, כולל מעצור, טוב לסולם, לגגות    
קו חיים אנכי עד 10 מטר
שיודע לעבוד מלמעלה למטה
יעיל לגגות, סולמות ועוד.
 
סה"כ לתשלום 351 כולל מע"מ
נקודת עגינה זמנית/קבועה מתאימה לקו חיים, עיגון. ועוד 
סה"כ 20 שקלים יחידה
 
סה"כ לתשלום 23 שקלים כולל מע"מ


לרכישת 5 יחידות
סה"כ 117 כולל מע"מלרכישת 10 יחידות 
סה"כ 234 ש"ח
 

 

     
בורג קודח 10 מ"מ
10x100 45/25/15 
 
לרכישת בורג 15 ש"ח לפני מע"מ
סה"כ 17.50


לרכישת 5 ברגים
לפי 75 ש"ח 
סה"כ 87.75


לרכישה 10 ברגים
לפי 150 + מע"מ
סה"כ 175 ש"ח