ציוד עבודה בגובה

ציוד עבודה בגובה מחויב , במידה וזה טקסטיל, נניח רתמה. או חבל כלשהו, מיקום ותמיכה, חבל עבודה, גלישה

 כלשהו

מחויב בתקן, תקינות, ותוקף

תקן אירופאי מחמיר במעבדות בדיקה, ותוקף עד 5 שנים

או עד שהתייבש, או הגיע למגע עם חומר כימי כלשהו

או דהה