הדרכת עבודה בגובה - חומר הלימוד קורס עבודה בגובה.... חומר הלימוד מרוכז

חומר הלימוד מרוכז, כמובן, אינו מחליף הדרכה פרונטלית. ותרגול מעשי  ע"י המדריך.  (יעודכן בהמשך)

הדרכת עבודה בגובה - חומר הלימוד קורס עבודה בגובה.... חומר הלימוד מרוכז