אז מה קורה הלילה בתל אביב?

השכרת מנופים ברחוב המסגר השכרת מנוף סל עבודת לילה. למתיחת כבל תשתית רשת לכל אורך הרחוב.
עם המנוף סל העבודה נעשית בטוחה הרבה יותר מסולם במיוחד בגובה חמישה מטרים שצריך לקדוח. להרים כבל כבד.
וסובב אותו על העמוד
השכרת מנופים ביום ובלילה

fixed position Willmaster logo


News