אתמול השכרת מנוף סל בלילה להנפת שלטים

02/03/2016 17:56

היתרון שבמנוף זרוע, לעומת מנוף עם סל רגיל,

הוא היכולת להרים ולהניף משקלים, לשמש את הקבלן או מזמין העבודה, לא רק כ-במת הרמה,

גם כהשכרת מנוף זרוע להרמת חומרי בניין,הנפת שלטים,במקום לבנות את השלט באויר, אפשר להניף אותו למקום,  ולקבע 

ככה לחסוך זמן יקר,

וכסף רב