בדיקת מהנדס למנוף סל

01/09/2015 16:15

הצהריים בדיקת מהנדס למנוף סל
המנוף תקין. המשך יום טוב