בוטלה השכרת מנופים בתל אביב

01/10/2015 08:53

אין השכרת מנוף סל הרמה היום
חג שני שמח!!!