בוטל השכרת מנופים בגדרה

09/08/2015 09:54

בוטלה השכרת מנוף סל בגדרה להרחקת יונים.
מנוף סל פנוי לעבודה.