בוטל השכרת מנופים בגדרה

בוטלה השכרת מנוף סל בגדרה להרחקת יונים.
מנוף סל פנוי לעבודה.

fixed position Willmaster logo


News