בוקר גשום בוקר מצויין

17/11/2015 06:50

אין בעיית השכרת מנוף סל בשיא הגשם והסערה! אל תתביישו לפנות אלינו גם בשיא הסערה!