בוקר גשום.השכרת מנופים לאשר הגוזם

29/10/2015 10:36

גיזום עץ ברצליה. השכרת מנוף סל בבוקר גשום.. פנוף סל פנוי להשכרה.