בוקר טוב,השכרת מנוף היום ברעננה המשך עבודה התקנת עמודים

05/01/2016 07:44

והנפת עמודים לכבל חשמל ועמודי תאורה.