בוקר טוב יום רביעי בשבוע אין השכרת מנופים

בוקר טוב יום רביעי היום, אין השכרת מנופים ואין השכרת מנוף סל עקב החום הכב,ד
אך אל חשש אמר הנחש, אנחנו נמצא פתרון איך לעבור את היום הזה בשלום גם בלי השכרת מנוף
 

fixed position Willmaster logo


News