בוקר טוב יום רביעי בשבוע אין השכרת מנופים

05/08/2015 08:02

בוקר טוב יום רביעי היום, אין השכרת מנופים ואין השכרת מנוף סל עקב החום הכב,ד
אך אל חשש אמר הנחש, אנחנו נמצא פתרון איך לעבור את היום הזה בשלום גם בלי השכרת מנוף