בוקר יום ראשון השכרת מנוף סל עם חייק להדבקת שלטים

01/03/2015 18:48

השכרת מנופים התקנת שלטים