בוקר נפלא השכרת מנוף סל ברעננה להנפת עמודים

30/12/2015 07:39

והתקנת פנסי תאורה