בלילה שבין רביעי לחמישי השכרת מנוף סל להתקנת שלט ברמת גן

06/08/2015 11:16

התקנת שלט ברמת גן מול הקניון, השכרת מנוף סל לעבודת לילה

השכרת מנופים להתקנת שלט ברמת גן