בעקבות מזג האויר לא היה השכרת מנוף סל היום

24/01/2016 16:17