בתחזית תוכנן גשם להיום,בוטלה העבודה למנוף סל,

08/12/2014 23:15

אתמול בתחזית תוכנן גשם ליום שלישי בבוקר,לכן העבודה בוטלה

ואין תעסוקה למנוף סל,