גיזום עצים ברחבי העיר תל אביב

הרחקתם מקווי מתח גבוה, הרמת נוף,
בעזרת מנופים. מנוף סל אדם

fixed position Willmaster logo


News