גיזום עצים ברחבי העיר תל אביב

08/03/2015 15:33

הרחקתם מקווי מתח גבוה, הרמת נוף,
בעזרת מנופים. מנוף סל אדם