גיזום עצים בתל אביב. המשך עבודה ברחוב החשמונאים

09/03/2015 06:35

גיזום עצים המשך עבודה בחשמונאים תל אביב.