גשם סערה,אין השכרת מנופים היום

28/10/2015 12:33

נדחתה השכרת מנופים בגלל הגשם למועד אחר,המשך יום טוב