הבוקר גשום. השכרת מנופים בורבורג כפר סבא לגיזום עצים

09/11/2015 14:07

והרמת נוף. השכרת מנוף סל לגיזום עצים