הבוקר השכרת מנוף סל בגעש

03/12/2015 16:12

לגיזום עצים
שבת שלום