היום גשום. לא תהיינה השכרת מנופים

19/02/2015 06:19