היום השני לשרב הכבד, כיוון החום הנעים לא היה השכרת מנופים

בחום הכבד לא ניתן לעבוד, 

אין רצון לעבוד

אין השכרת מנופים בשרב הכבד והאין השכרת מנוף סל כשכל כך חם בחוץ

 

fixed position Willmaster logo


News