היום השני לשרב הכבד, כיוון החום הנעים לא היה השכרת מנופים

03/08/2015 21:04

בחום הכבד לא ניתן לעבוד, 

אין רצון לעבוד

אין השכרת מנופים בשרב הכבד והאין השכרת מנוף סל כשכל כך חם בחוץ