היום התלמדות על המנוף סל הגדול בבני ברק

21/09/2015 18:40

לא היה השכרת מנופים היום

התלמדות בהשכרת מנופים בבני ברק על המנוף