היום.יום חמישי.השכרת מנוף סל לקומה שניה בפתח תקווה

14/05/2015 11:21

לצורך בדיקת בטיחות של לבנים.
השכרת מנופים.טל.