היום יום ראשון בשבוע, נסענו לחולון בת ים לעבוד על מנוף גדול, מצ"ב תמונות מנוף העמסה עצמית, 12.טון מטר.

14/06/2015 12:05

היום יום ראשון בשבוע, נסענו לחולון בת ים לעבוד על מנוף גדול,
מצ"ב תמונות מנוף העמסה עצמית, 12.טון מטר.

בנוסף

לא היתה השכרת מנוף סל אדם היום

אבל היום בלילה, הלילה לילה לילה, עבודת לילה בנתיבי איילון לעמודי תאורה