היום יום שישי. השכרת מנוף סל בבית עוזיאל

22/05/2015 09:55

הבוקר. יום שישי. טלפון למושב בית עוזיאל שליד יד הרמב"ם שליד מודיעין. שאחרי רמלה חתול נתקע על עץ. השכרת מנוף סל טל חילוצים