היום לא היה השכרת מנוף סל,מחר השכרת מנוף סל לעבודת גובה יום טוב

07/04/2016 15:48

היום לא היה השכרת מנוף סל,מחר השכרת מנוף סל לעבודת גובה יום טוב