הלילה,השכרת מנוף סל ברמת גן להתקנת שלט

27/03/2016 19:24

השכרת מנופים ברמת גן לפירוק והתקנת שלט

בעת השכרת מנוף סל אדם יש לקחת בחשבון שעות נוספות,חריגות,

טל