הלילה בתל אביב השכרת מנוף סל לפירוק שלט

06/10/2015 18:25

השכרת מנופים לפירוק שלט ברמת גן
מנוף סל אדם מנוף סל הרמה לפירוק שלטים