הלילה השכרת מנוף סל השכרת מנופי סל עבודת לילה ברחוב המסגר

10/08/2015 05:52

השכרת מנופים בלילה היא עבודה לא שגרתית
השכרת מנופי סל בלילה היא עבודה קשה
השכרת מנוף סל בלילה היה מאתגרת
השכרת מנוף בלילה ברחוב המסגר בתל אביב
להרמת קווי תקשורת על עמודים
השכרת מנוף סל בלילה בד"כ עבודה שנעשית ללא רגליים למנוף. בזריזות. ובחדות