המשך השכרת מנוף סל להתקנת שלט ברמת גן

02/09/2015 01:29

עבודת לילה השכרת מנופים התקנת שלט
המשך לילה..