הסתיימה השכרת מנוף סל השכרת מנופים

03/09/2015 16:54

טל מנופים הסתיימה השכרת מנוף סל ברמת גן
מחר אין השכרת מנפים
יום ראשון צפויה השכרת מנוף סל בתל אביב להרמת כבלי תקשורת יום טוב שבת שלום