הסתיימה השכרת מנופים ברמת גן לפירוק שלט

16/09/2015 22:54

סוף להיום השכרת מנופים ברמת גן פירוק שלט והתקנת חדש