הסתיימה השכרת מנופים ברמת גן לפירוק שלט

סוף להיום השכרת מנופים ברמת גן פירוק שלט והתקנת חדש

fixed position Willmaster logo


News