הערב,השכרת מנוף סל בראשון לציון להתקנת שלט פירוק והתקנת שלט בקניון בעזרת המנוף סל

25/04/2018 01:25

הערב,השכרת מנוף סל בראשון לציון להתקנת שלט פירוק והתקנת שלט בקניון בעזרת המנוף סל

אופק את טל מנופים, טל מנופים, השכרת מנוף סל, השכרת מנופים, השכרת מנופי סל, מנוף סל, מנוף סל אדם, השכרת מנוף סל אדם, גיזום עצים

 

בנוסף לגיזום עצים, בעזרת המנוף סל ניתן לפרק שלטים, השכרת מנוף סל בראשון לציון לעבודת לילה

אופק את טל מנופים, טל מנופים, השכרת מנוף סל, השכרת מנופים, השכרת מנופי סל, מנוף סל, מנוף סל אדם, השכרת מנוף סל אדם, גיזום עצים