השכרת מנוף היום בפתח תקווה

26/01/2016 15:36

להנפת שלט.
הנפות שלטים. הובלות. ועבודות מנוף