השכרת מנוף סל אדם בירושלים

02/04/2015 09:43

החלפת תאורה במגרש רכבים
השכרת מנופים בירושלים לעבודות חשמל תאורה.