השכרת מנוף סל אתמול ברמת גן פירוק שלט + הובלה

16/03/2016 10:10

השכרת מנוף סל ברמת גן פירוק שלט, התקנת שלט