השכרת מנוף סל בבוקר ברמת גן עבודת טייח תיקון

26/03/2015 19:52

השכרת מנוף סל ברמת גן השכרת מנופים ברמת גן היום יום חמישי, תיקון טייח שבירת גבס ועבודת גובה בטוחה