השכרת מנוף סל בבני ברק באזור תעשיה לאיטום

28/12/2015 19:28

השכרת מנוף סל היום בצהריים לעבודת איטום קיר
יום טוב