השכרת מנוף סל הדבקת שלט בבריכה

16/03/2015 17:39

השכרת מנופים השכרת מנוף סל אדם להדבקת שלט לבריכה בחניון בתל אביב,

טל מנופים,