השכרת מנוף סל להתקנה ופירוק שלט

15/01/2016 09:56

השכרת מנוף סל להתקנה ופירוק שלט ברמת גן,