השכרת מנוף סל להתקנת קו חשמל והנפת עמודים בתל אביב

12/02/2016 13:23

השכרת מנוף סל להתקנת קו חשמל והנפת עמודים בתל אביב