השכרת מנופים בגדרה השכרת מנוף סל לסילוק יונים

09/08/2015 07:48

השכרת מנוף סל להתקנת רשת לסילוק והרחקת יונים בגדרה,
טל מנופים. טל מנוף סל