השכרת מנופים בישוב קדימה

18/11/2015 08:11

מנוף סל בישוב קדימה להתקנת דגל.