השכרת מנופים ברמת גן בבוקר

08/10/2015 19:44

הבוקר השכרת מנוף סל הרמה להתקנת שלט