השכרת מנופים הערב יום ב. ברמת גן לתיקון כיוון והחלפת נורות

23/11/2015 16:21

הערב ירד מוקדם. טל מנופים ברמת גן להשכרת מנופים לכיוון תאורה