השכרת מנופים לביצוע קו חשמל ברמת גן

03/09/2015 07:10

השכרת מנוף סל לביצוע קו חשמל ותיקון והחלפת מנורות ברמת גן